Projects

 

AastaProjekti nimi ja teostatud tööd
2024Kuressaare Veevärk AS, linna joogiveele UV-seadme paigaldus, jõudlusega 180 m3/h
2023Põhja-Sakala Haldus AS, raua- ja mangaani eraldusfilter ARS-750 Duplex 10 m3/h
2023Paekalda KÜ, Tallinn, pehmendusfiltri ASL-500 paigaldus, jõudlusega 5 m3/h
2023Sadala Agro AS, raua- ja mangaani eraldusfilter jõudlusega 4 m3/h, veetöötlusjaama rekonstrueerimine kaheastmeliseks jõudlusega 9 m3/h
2023Tal-Teh Kuressaare , pehmendusfiltri ASL-410 Twin paigaldus, jõudlusega 10 m3/h
2023Ionisos OÜ, jahutus- ja küttetorustiku 300 m ning seadmete paigaldus,
deiooniseeritud veepuhastusfiltrite paigaldus jõudlusega 2,5 m3/h
2022Saaremaa Vesi OÜ, pumpla liivafiltrite ALF-650 Duplex paigaldus, jõudlusega 10 m3/h
2022Põhja Eesti Regionaal Haigla, pöördosmoos / EDI-seade Septron 11Pro, jõudlusega 150l/h
2022Tallinn Spordi tn.KÜ, sõefiltri ASF-410Duplex paigaldus, jõudlusega 5 m3/h
2021Metsavenna Turismitalu,raua ja mangaanieraldusfilter ARS-650Duplex,jõudlusega 8 m3/h
2021Rakvere Haigla AS, liivafiltrite ALF-500 Duplex paigaldus, jõudlusega 8 m3/h
2021Pal-Klaas AS ,pöördosmoosiseadme CRO 500 paigaldus klaasilõikepingile
2020HKScan Estonia AS Kumna pumpla rekonstrueerimine jõudlusega 2x30 m3
2019Rõuge Vallavalitsus Haanja pumpla rekonstrueerimine kaheastmeliseks jõudlusega 6 m3/h
2019Haapsalu Veevärk AS Nõva pumpla rekonstrueerimine kaheastmeliseks jõudlusega 6 m3/h
2019Sumer Ehitus OÜ Tapa Kaitseväelinnaku kasarmu veepehmendusfiltrite ASL-610 Duplex paigaldus jõudlusega 2x8 m3/h
2018Wesico Project OÜ Raaduvere asula raua ja mangaanieraldusfilter,jõudlusega 3 m3/h
2018Merko Ehitus Eesti AS Tutermaa asula veetöötlusjaama raua- ja mangaani eraldusfilter,jõudlusega 9 m3/h, pumpla sisesed PVC- torustikud DN25-150, II astme pumpade paigaldus. Veetöötlusjaama jõudlus 17,5 l/s ja 180 m3/d
2018Haapsalu Veevärk AS Vormsi veetöötlusjaama raua- ja mangaani eraldusfilter jõudlusega 4m3/h, ning veest gaaside eraldus
2017Wesico Project OÜ Illuka kooli, Illuka Vallamaja ja Tarakuse olemasolevate auaeraldusfiltrite rekonstrueerimine. Illuka kooli joogiveepumpla sisetorustike ehitus. Edivere ja Ohakvere joogivee pumplate raua- ja mangaanieraldusfilter ARS400 Duplex paigaldus, pumplate sise- torustike paigaldus. Pumplate jõudlus 3 m3/h.
2017Terrat AS Käru asula Elamute ja Hooldusravi puurkaevpumplate raua- ja mangaaieraldusfiltrite ARS650 Duplex tarne ja paigaldus, pumpla sisetorustike ehitus, kloori doseerimine süsteemide paigaldus. Pumplate jõudlus 8 m3/h
2017KA Vaiko AS Sinimäe asula joogiveepumpla II aste veest gaaside eemaldamiseks, jõudlusega 10 m3/h
2017Kasevetekohin OÜ Pöördosmoosiseadme CRO1000 valmistamine kasemahlast produktide tootmiseks
2017Wesico Project OÜ Edivere asula baariumieraldusfiltri ASL400 paigaldus, jõudlusega 3 m3/h
2017Santeh-Ehituse OÜ Urge asula rauaeraldusfilter ARS 450 Duplex paigaldus ja puurkaevu tööd ja pumpla sisesed torutööd. Pumpla jõudlus 4 m3/h
2017Wesico Project OÜ Võisiku asula rauaeraldusfilter ARS 800 Duplex, jõudlusega 10 m3/h 2017
2017Tartu Veevärk AS Reola asula rauaeraldusfilter ARS 800 Duplex, jõudlusega 10 m3/h 2017
2016Pulli küla raua ja ammooniumieraldusfilter ARS400 Duplex jõudlusega 3 m3/h
2016Järjanurme küla veepumpla mitmeotstrabeline filter ASL330 Ecomix Duplex jõudlusega 4 m3/h ja pumpla väliskanalisatsioon
2016Hänikese ja Kurenurme asulate olemasolevate raua- ja mangaanieraldusfiltrite ümberehitus filtriteks ARS400 ja pumplate häireedastus
2016Tootmishoone rauaeraldusfilter AFL600 Duplex jõudlusega 8 m3/h ja veepehmendi ASL500 Duplex jõudlusega 8 m3/h
2016Kaks komplekti veepehmendeid ASL400 Duplex jõudlusega 5 m3/h Tapa linna katlamajadele
2016Ervita küla rauaeraldusfilter ARS500 Duplex jõudlusega 5 m3/h
2016Abruka Sadama raua-, mangaani-, ammooniumi ja huumusfilter 1.2 m3/h ja pöördosmoosiseade RO120 120l/h
2016Sõjaväeosa veetöötlusjaama tehnoloogia paigaldus, sh rauaeraldusfilter ARS 800 jõudlusega 11 m3/h, II astme mahutid 3x5 m3, pumplasisesed tehnoloogilised torustikud PVC-U DN25-150, survetõstepumbad kuni 90 m3/h ning pumpla automaatikatööd
2016Leikude asula rauaeraldusfiltri ARS450 Duplex, jõudlusega 4 m3/h ja UV sterilisaatori 4 m3/h tarne ja paigaldus
2016Maaritsa asula raua- ja mangaanieraldusfiltri ARS500 Duplex, jõudlusega 5 m3/h tarne ja paigaldus
2015Tori asula Teedevalitsuse pumpla rekonstrueerimine sh vana pumplahoone lammutamine, uue hoone ehitamine, rauaeraldusfilter ARS400 Duplex - 3 m3/h, pumpla torustikud, elektri- ja automaatikatööd, pumpla väluskanalisatsioon
2015Pärnu Bay Golf puurkaevpumpla projekteerimistööd, puurkaevu puurimine, hoone ehitus, rauaeraldusfiltri ARS 500 Duplex paigaldus 5 m3/h, pumplasisesed torutööd, elektri ja automaatikatööd
2015Nursipalu harjutusväljaku raua- ja mangaanieraldusfiltri ARS 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h paigaldus, pumplasisesed torutööd ja pumpla automaatikatööd sh kaugvalve
2015Taheva valla Koikküla küla, Harga küla, Hargla kooli ja Taheva küla puurkaevpumplate raua- ja mangaanieraldusfiltrid jõudlusega 0.6 kuni 4 m3/h ja pumplasisesed torutööd
2015Hertu puurkaevpumpla puurkaevutööd, filtrite paigaldusruumi rekonstrueerimine, raua- ja manhaanieraldusfilter Kinetico2500 Mach jõudlusega 2 m3/h , pumplasisesed torutööd, pumpla elektri ja automaatikatööd sh kaugvalve. Välisveetorustik ja majaühenused.
2015Puka puurkaevpumpla tehnoloogia projekteerimistööd, raua ja mangaanieraldusfilter ARS 750 Duplex jõudlusega 9 m3/h ja pumplasisesed PVC-U torustikud, doseerimissüsteem
2014Pada veetöötlusjaama projekteerimistööd, puurkaevutööd, hoone ehitus, raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 400 jõudlusega 1 m3/h, töödeldud vee mahuti 1500 liitrit, UV sterilisaator 3 m3/h , pumplasisesed PVC-U torustikud, II astme pumbad 2x3 m3/h , elektri-ja automaatikatööd sh kaugvalve. Välistorustik PE 50 meetrit, kanalisatioon 70 meetrit ja kogumismahuti
2014Alu asula puurkaevpumba paigaldus, raua- ja mangaanieraldusfilter ARS1100 Duplex 25 m3/h ja pumpla automaatika uuendamine, pumpla veetorustik 90 meetrit, kanalisatsioon 110 meetrit ja pesuvee kogumismahuti paigaldus
2014Tallegg tootmiskompleksi veepehmendussüsteem 25 m3/h
2014Kasevälja veetöötlusjaama raua, mangaani ja raadiumieraldusfiler ARS 1400 Duplex jõudlusega 25 m3/h, pumpla rv torustikud ja II astme pumbad
2014Obinitsa veetöötlsujaama tehnoloogia projekteerimine, raua- ja mangaanieraldusfiltri ARS650 Duplex paigaldus, jõudlusega 8 m3/h, aeratsioonimahuti 1500 liitrit, pumplasisesed torustikud PVC-U, II astme pumbad, UV sterilisaator, Meremäe puurkaevpumpla raua- ja mangaanieraldusfilter ARS750 Duplex 9 m3/h ja pumplasisesed torustikud
2014Kihlevere, Viitna, Vohjna puurkaevpumplate raua- ja mangaanieraldusfiltrid ARS500 ja ARS750 Duplex jõudlustega 5-10 m3/h, Hulja veetöötlsujaama raua- ja mangaanieraldusfilter ARS750 Duplex, jõudlusega 10 m3/h pumplasisesed PVC-U torustikud, II astme pumbad
2014Tudu puurkaevpumpla projekteerimine, hoone rekonstrueerimine, puurkaevutööd, raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 500 Duplex 5 m3/h, PVC-U pumplasisesed torustikud, pumpla elektri ja automaatikatööd
2014Aravete Kete ja Keskuse pumplate rekonstrueerimine sh raua- ja mangaanieraldusfilter ARS750 Duplex jõudlusega 9 m3/h, pumplasisesed torutööd, UV sterilisaator
2014Tiheda puurkaevpumpla tehnoloogia projekteerimine, raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 750 Duplex jõudlusega 9 m3/h, pumplasisesed PVC-U Torustikud
2013Suurupi Hiie, Roksoni Muraste veetöötlusjaamade raua, mangaani ja raadiumieraldusfiltrid ARS 1250 Duplex ja ARS 1400 Duplex jõudlusega 12-25 m3/h, pumpla rv torustikud ja II astme pumbad
2013Piistaoja puurkaevpumpla raua- ja mangaanieraldusfilter ARS400 Duplex 3 m3/h ja pumpla PVC-U torustikud
2013Kolme puurkaevpumpla lammutustööd ja puurkaevude tamponeerimised, Palvere ja Oru Keskuse puurkaevpumplate PVC-U torustikud, raua- ja mangaanieraldusfiltrid ARS 400 ja 500 Dupelex 3-5 m3/h, pumpla elektri ja automaatikatööd sh häireedastus
2013Saku linna Nurme, Kanniksese ja Teaduse veetöötlusjaamade r/v torustikud, raua-, mangaani ja raadiumieraldusfiltrid ja II astme pumbad. Filtrisüsteemid 10 - 36 m3/h
2013Anna asula rauaeraldusfilter FA400 Duplex jõudlusega 3 m3/h ja Koigi asula rauaeraldusfilter ARS500 Duplex jõudlusega 5 m3/h
2013Sutlepa asula veetöötlusjaama rauaeraldusfilter ARS400 Duplex ja pumplasisesed torutööd
2013Linnamäe asula II astme pumpla tehnoloogia sh rauaeraldusfilter ARS 750Duplex, pumpla PVC-U torustiku ja II astme pumpade(2x10 m3/h) paigaldustööd
2013Harju-Risti asula puurkaevpump, raueraldusfilter ARS750 Duplex ja pumplasisesed torutööd
2013Savikoti asula raua- ja mangaanieraldufilter ARS 750 Duplex jõudlusega 9 m3/H
2013Lepna asula raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 650 Duplex jõudlusega 8 m3/h ja pumplasisesed torutööd
2013Kohila valla Salutaguse ja Sutlema asulate puurkavutööd sh rekonstrueerimine, raua-, mangaani ja raadiumieraldusfiltrid ARS500 Duplex jõudlusega 5 m3/h, pumplasisesed torutööd ja automaatikatööd sh kaugvalve
2013Lehetu asula puurkaevutööd, raua- ja mangaanieraldufilter ARS 500 Duplex jõudlusega 4 m3/h ja pumplasisesed torutööd
2013Olgina asula veetöötlusjaama raua-mangaanieraldufilter ARS 1100 Duplex jõudlusega 23 m3/h, pumplasisesed r/v torutööd ja rõhitõstepumbad 54 m/h
2013Päri asula raua- ja mangaanieraldufilter ARS 1250 jõudlusega 12 m3/h ja doseerimisüsteem ning Päri veetöölusjaama doseerimissüsteem
2013Kõrgessaare asula veetöötlusjaama puurkaevutööd, rauaeraldusfilter FA 650 Duplex jõudlusega 7 m3/h ja veetöötlusjaama II aste 10 m3/h
2013Metsakatsejaama asula raua- ja manhanieraldufilter FA400 Duplex jõudlusega 3 m3/h
2013Loksa linna Posti veetöötlusjaama rauaeraldusfilter ARS 1100 Duplex jõudlusega 23 m3/h
2013Kurista asula veetöötlusjaama rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h
2013Sepa asula raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 400 Dupelx ja pumpla automaatikatööd
2013Suure-Jaani valla Reegoldi asula raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h, Köidama asula raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h, Olustvere asula raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 900 Duplex jõudlusega 10 m3/h, Sürgavere asula raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 900 Duplex jõudlusega 11 m3/h ja Suure-Jaani Linna raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 750 Duplex jõudlusega 9 m3/h
2013Raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 1250 Dupelx 25 m3/h
2013Vaida asula "Kurvi" veetöötlusjaam sh rauaeraldusfilter ARS 1250 ja pumpla torutöödja "Aiandi" puurkaevpumpla tehnoloogia, Assaku puurkaevpumpla tehnoloogia ja Jüri asula "Sarruse" veetöötlusjaam - UV seadmed BestUV2x BetaLine BL6125 2x100 m3/h, rõhutõstepumbad 170 m3/h ja pumplasisesed torustikud
2012Roela asula "Keskuse" veetöötlusjaam, puurkaevutööd, rauaeraldusfilter ARS750 Duplex jõudlusega 9 m3/h ja pumpla tehnoloogia, Roela asula "Kooli" veetöötlusjaam, puurkaevutööd, rauaeraldusfilter ARS750 Duplex jõudlusega 9 m3/h ja Vetiku veetöötlusjaam, pumba paigaldus, rauaeraldusfilter ARS400 Duplex jõudlusega 3 m3/h ja pumpla tehnoloogia
2012Rakke asula "Linnamäe" veetöötlusjaam, ARS650 Dupex jõudlusega 7 m3/h, puurkaevutööd ja pumplasisene torustik ning "Tähe" puurkaevpumpla 6 m3/h
2012Ahtme veetöötlusjaama veetöötluse tehnoloogiliste seadmete tarne ning jaama käikuanfdmine. Veetöötlusjaama iseloomulikud näitajad - veetoodang 1000 m3/h ja 12 000 m3/d
2012Kõrgessaare valla, Lauka asula rauaeraldusfilter FA 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h
2012Hageri asula Mäe puurkaevpumpla puurkaevutööd, pumpla tehnoloogilised torud, rauaeraldusfiltrid ARS 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h ning pumpla automaatika ja kaugvalve
2012Saduküla ja Kuremaa asula Pargi ja Sepikoja veetöötlusjaamade raua- ja mangaanieraldusfiltrid ARS 750 Duplex jõudlusega 10 m3/h
2012Ulvi asula raueraldusfilter ARS 650 Duplex jõudlusega 7 m3/h
2012Sanatoorium Tervis mudaravila rauaeraldusfilter ARS 750 Duplex jõudlusega 10 m3/h
2012Püssi asula veetöötlusjaama raua- ja mangaanieraldusfilter ARS 1250 Duplex jõudlusega 18 m3/h
2011Jõgeva asula ja Vasula asula raua- ja mangaanieraldusfiltrid ARS 750 Duplex jõudlusega 10 m3/h
2011Järva-Jaani Paju puurkaevpumpla puurkaevutööd ja r/v tehnoloogilised torustikud ja armatuur. Pumpla jõudlus 20 m3/h
2011Järva-Jaani Mäe tänava puurkaevpumpla puurkaevutööd ja r/v tehnoloogilised torustikud ja armatuur. Pumpla jõudlus 20 m3/h
2011Tapa sõjaväelinnaku survetõstepumpla tehnoloogia paigaldus, sh PVC-U tehnoloogilised torustikud, rõhutõstepumpade paigaldus ja doseerimisseade. Pumpla jõudlus 120 m3/h
2011Vardja asula joogiveepumpla pumplasisesed torutööd, elektri ja automaatikakilp ning rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h
2011Kadrina asula kolme veetöötlusjaamade raua- ja mangaanieraldusfiltrid ARS 800 ja ARS 1250 jõudlusega 7 ja 12 m3/h, UV-seadmed BetaLine, 12 ja 20 m3/h, kloori doseerimisseade
2011Sinimäe asula joogiveepumpla puurkaevpumba paigaldus, rauaeraldusfilter ARS 750 Duplex jõudlusega 9 m3/h, pumplasisesed r/v torustikud, pumpla automaatikatööd
2011Veski Spordibaasi puurkaevpumpla hoone ehitus, puurkaevu läbipesu, rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h, pumplasisesed torustikud PVC-U, elektri- ja automaatikatööd
2011Rabaküla asula rauaeraldusfilter ARS 410 Duplex, jõudlusega 3 m3/h
2011Kloogaranna Noortelaagri rauaeraldusfilter ARS 410 Duplex, jõudlusega 3 m3/h
2011Ämari Lennubaasi pumplate PK-1, Söökla-Lao ja Torni rauaeraldusfilter ARS 1250 jõudlusega 13 m3/h, II astme mahutid 2x3 m3, pumplasisesed tehnoloogilised torustikud ning survetõste ja tuletõrjepumbad 11-120 m3/h
2011Erra asula joogiveepumpla pumplasisesed torutööd, automaatikakilp, II astme pumbad ja rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h
2010Sonda asula joogiveepumpla pumplasisesed torutööd, automaatikakilp, II astme pumbad ja rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex jõudlusega 5 m3/h
2010Oru asula Männimäe joogiveepumpla pumplasisesed torutööd, elektri ja automaatikakilp ning rauaeraldusfilter ARS 650 Duplex jõudlusega 7 m3/h
2010Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt. Alajaama, Betooni, Tööstuse ja Rohtla puurkaevpumplate tehnoloogilised torustikud materjalist PVC-U
2010Sillamäe vabamajandustsooni rauaeraldusfilter ARS 1100 Duplex 23 m3/h
2010Virtsu asula pöördosmoosiseade fluoriidide eraldamiseks 2800 l/h
2010Nasva asula rauaeraldusfilter ARS 900 Duplex - 15 m3/h
2009Kärla asula, Keskuse puurkaevpumla puurkaevu läbipesu, rauaeraldusfiltrid ARS 750 Duplex - 10 m3/h, pumplasiseste r/v torustike ja veeseadmete paigaldus
2009Risti asula, Vahtra joogiveepumpla rauaeraldusfiltrid ARS 800 Duplex - 10 m3/h, aeraator-degasaator, vee kontaktmahuti 750 l, II astme pump 10 m3/h ja pumpla r/v torustiku paigaldustööd
2009Linnamäe asula rauaeraldusfilter ARS 750 - 3.5 m3/h ja pöördosmoosiseade RO1820 - 900 l/h, pumpla r/v torustiku ja II astme pumpade(2x5 m3/h) paigaldustööd
2009Palivere asula, Kingu joogiveepumpla rauaeraldusfiltrid ARS 650 Duplex, pumpla PVC-U torustike paigaldus, joogiveemahutid 2x10 m3 ja II astme (2x17 m3/h) pumpade paigaldus
2009Viimsi Lasteaed-Algkool "Karulauk" raua- mangaani ja ammooniumiealdusfilter ARS 750 Duplex - 10 m3/h
2009Kärla asula, Kooli puurkaevpumla puurkaevu läbipesu, pumba paigaldus ning pumplasiseste r/v torustike ja veeseadmete paigaldus
2009Albu asula liivafiltri AHI 800, jõudlusega 10 m3/h tarne
2009Piiri asula rauaeraldusfiltri ARS 410 Duplex tarne, jõudlusega 3m3/h
2009Uuemõisa asula, Taali joogiveepumpla rauaeraldusfilter ARS 800 Triplex - 25 m3/h, tarne ja paigaldus
2009Aste asula rauaeraldusfiltri ARS 410 Duplex tarne, jõudlusega 3 m3/h
2009Liiva asula UV-sterilisaator GammaLine GS1125- jõudlusega 10 m3/h
2009Are asula rauaeraldusfilter ARS 410 Duplex, jõudlusega 3 m3/h
2009Porkuni asula joogiveepumpla rauaeraldusfilter ARS 410 Duplex, puurkaevutööd, pumpla torustik, elektri ja automaatikatööd
2009Kõljala asula rauaeraldusfilter ARS 650 - 3.5 m3/h, pöördosmoosiseade RO2020 - 900 l/h ja UV-sterilisaator GammaLine 1125 - 10 m3/h ning seadmete paigaldus
2009Lüganuse valla, Lüganuse asula puurkaevpumpla PVC-U torustik, aeratsioonimahuti, rõhutõstepumbad, rauaeraldusfilter ARS 750 Duplex - 8 m3/h ja pumpla automaatika
2009Anija valla Lilli asula joogiveepumpla r/v torustik ja rauaeraldusfilter ARS 410 Duplex 3 m3/h, pumpla automaatika ning väliskanalisatsioon
2009Heimtali asula joogiveepumpla hoone renoveerimine, pumpla r/v torustik ja rauaeraldusfilter ARS 650 Duplex 7 m3/h, pumpla eletri ja automaatikatööd ning väliskanalisatsioon
2008Päinurme asula rauaeraldusfilter ARS 650 Duplex - 7 m3/h ja selle paigaldus
2008Anija valla Alavere asula joogiveepumpla r/v torustik ja rauaeraldusfilter ARS 800 Duplex 10 m3/h, Anija asula joogiveepumpla r/v torustik ja rauaeraldusfilter ARS 410 Duplex 3 m3/h ning Voose asula joogiveepumpla r/v torustik
2008Tartu Ärimaja veekardina veekäitlusseadmed sh basseinifilter Millenium TOP 480, pöördosmoosiseade HOH RO 51 ning UV-seade 9 m3/h
2008Lasila asula rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex - 5 m3/h, koos paigaldusega ja Veltsi asula rauaeraldusfilter ARS 650 Duplex - 7 m3/h, koos paigaldusega
2008Mäetaguse valla, Mäetaguse asula rauaeraldusfilter ARS 410 Duplex 3 m3/h ja liivafilter Astral 500
2008Simuna asula rauaeraldusfilter ARS 800 Duplex - 10 m3/h, koos paigaldusega
2008Rakvere Aqua hotelli veepehmendusfilter HOH PS 550 Magnum IT 12 m3/h ja selle paigaldus
2008Rakvere Lihakombinaadi jahutussüsteemide veepehmendusfilter HOH 2PS-350-360A - 16.8 m3/h
2008Martna asula rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex - 5 m3/h
2008Mõtsu asula rauaeraldusfilter ARS 410 Duplex - 3 m3/h
2008Varbla asula rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex - 5 m3/h
2008Tallinna Loomaaia aafrikaaniumi rauaeraldusfilter AFLC 650 Duplex - 10 m3/h
2008Kanepi asula Gümnaasiumi puurkaevu rauaeraldusfilter ARS 800 Duplex - 10 m3/h ja selle paigaldus
2008Kanepi asula Tehnika puurkaevu rauaeraldusfilter ARS 750 Duplex - 8 m3/h ja selle paigaldus
2008Kanepi valla Põlgaste asula rauaeraldusfilter ARS 900 Duplex - 14 m3/h ja selle paigaldus ja Hurmi asula rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex - 5 m3/h ja selle paigaldus
2008Dorpat hotelli tarbevee pehmendamine, veepehmendus-seade HOH 2PS 650 Magnum IT - 20 m3/h ja selle paigaldus
2008Vaabina rauaeraldusfilter ARS 500 Duplex - 5 m3/h, koos paigaldusega ja Restu asula rauaeraldusfilter ARS 410 Duplex - 3 m3/h, koos paigaldusega
2007Värska Sanatooriumi rauaeraldusfiltri AFL 1000 Duplex tarne ja paigaldus jõudlusega 20 m3/h
2006Pesumaja veepehmendusfilter 2 PS-70-132 A, 2x60 l/min
2006Veinitööstuse veetöötlussüsteemid liivafilter ASTRAL 650, rauaeraldusfilter AFL 410, UV-seade Sterilight S12Q jõudlusele 3000 l/h
2006Rauaeraldusfilter AFL 410 tarne, jõudlusega 3 m3/h
2006Toila Gümnaasiumi raueraldusfilter ANFL 370 Duplex, jõudlusega 5 m3/h
2006Lelle kooli rauaeraldusfilter AFL 330, jõudlusega 2 m3/h