Teenused

Callefiks on müügi ja ehitusettevõte, mis tegeleb veetöötlusseadmete ja küttesüsteemide müügi, paigalduse ja hooldusega, veetöötlusjaamade ehitamisega ja tehnosüsteemide paigaldamisega. Teostame järgmiseid teeńuseid:

  • Veefiltrite ja veetöötlusseadmete paigaldus
  • Veefiltrite ja veetöötlusseadmete hooldus
  • Küttesüsteemide paigaldus
  • Joogiveeproovide võtmine
  • Veetöötlusjaamade ehitamine
  • Pumbajaamde ehitamine
  • Puurkaevpumpade paigaldus
  • Hoonesiseste torustike ja tehnosüsteemide paigaldus
  • Soojusvahetite läbipesu
  • Hoonete vee ja küttetorude läbipesu