Teenused

Callefiks on müügi- ja ehitusettevõte, mis tegeleb veetöötluseadmete müügi, paigalduse ja hooldusega, veetöötlusjaamade ehitamisega ja tehnosüsteemide paigaldamisega.
Teostame järgmiseid teenuseid:
  • Veefiltrite ja veetöötlusseadmete paigaldus
  • Veefiltrite ja veetöötlusseadmete hooldus
  • Veetöötlusjaamade ehitamine
  • Puurkaevpumplate ehitamine
  • Puurkaevpumpade paigaldus
  • Joogiveeproovide võtmine
  • Hoonesiseste torustike ja tehnosüsteemide paigaldus