Teenused

Callefiks on müügi ja ehitusettevõte, mis tegeleb veetöötluseadmete ja küttesüsteemide müügi, paigalduse ja hooldusega, veetöötlusjaamade ehitamisega ja tehnosüsteemide paigaldamisega.
Teostame järgmiseid teenuseid:
 • Veefiltrite ja veetöötlusseadmete paigaldus
 • Veefiltrite ja veetöötlusseadmete hooldus
 • Veetöötlusjaamade ehitamine
 • Puurkaevpumplate ehitamine
 • Puurkaevpumpade paigaldus
 • Joogiveeproovide võtmine
 • Basseiniseadmete paigaldus
 • Küttesüsteemide paigaldus
 • Hoonesiseste torustike ja tehnosüsteemide paigaldus
 • Hoonete küttesüsteemide läbipesu
 • Soojusvahetite läbipesu
 • Glükoolisüsteemide glükoolivahetus ja läbipesu.