Pöördosmoosiseadmed

Permo Source

 

Permo Source pöördosmoosiseade tagab täieliku veepuhastuse kuna ta on võimeline eraldama 99 % vees leiduvatest sooladest, raskemetallidest, viirustest ja muudest ühenditest. Vajalik

sooladeeraldus toimub pöördosmoosimembraanis. Nii on pöördosmoosiseade näiteks eriti sobilik soolase vee magestamiseks, fluoriidide, kloriidide ja nitraatide eraldamiseks joogiveest.

Väike ruumi vajadus, valmistatud kvaliteetsetest osadest, kõrge tootlikkus ja lihtne paigaldada.

Kasutuskohad

Permo Source pöördosmoosiseade eemaldab paljusid vees olevaid aineid: TFC,% · kloriidid 90-95 – nitraadid 90-95 – fluor 88-96 · naatrium 90-95 · alumiinium 90-95 · vask 93-98 · nikkel 93-98 · tsink 93-98 · hõbe 93-98 · kroom 88-96 · väävel 93-98 · fosfaat 93-98 · arseen+5 93-98 · bakterid 99 · algorganismid 99  · amööbid 99 . asbest 99,9 · DDT 98 · pestisiidid 99 ·
benseen 99 · ksüleen 99 · tolueen 99

permo

Tööpõhimõte

Pöördosmoosiprotsess põhineb membraantehnoloogial, kus spetsiaalses membraanis toimub sooladeeraldusprotsess. Tänu rõhule surutakse puhas vesi läbi membraani, mis juhitakse tarbijale ning membraanis kinnipeetud soolad juhitakse kanalisatsiooni. Protsessi sooladeeraldusvõime on kuni 99 % . Seadme tootlikkus sõltub toorvee kvaliteedist ning vee temperatuurist.

RO_51 HOH kabinettüüpi pöördosmoosiseadmed

– Komplektsus, kõik osad on kaitsva kaane all
– Valmistatud kvaliteetsetest komponentidest; Grundfos pumbad ja Danfoss ventiilid
– Juhtimiskeskuse lihtne käsitlemine
– Rotameeter permeaadi jälgimiseks
– Seadme automaatne seiskumine, kui toorvee rõhk langeb
– Kergelt ja kiiresti ühendatavad toruliitmikud
– Võimalus ühendada UV või MB-filter lisaosana

ro51

 

Tööpõhimõte

Pöördosmoos (RO) on membraan eraldustehnika, kus Rõhk surub vee RO-membraanist läbi, filtreerides soolad, nii et ainult puhas vesi läbib mermbraani. Lahustunud sooladest üle 98% eemaldatakse. Puhas vesi (permeaat) pumbatakse mahutisse ja sealt kasutusse.

Seadmestik

Tüüp RO-51 koosneb permeaadi- mahutist kui ka pumbast. Lisaks on väike paisupaak ja pump permeaadi edasi pumpamiseks. Seadmel on ka möödaviik, juhul kui vajatakse ainult toorvett.

RO-51 varustatuna permeaadimahuti ja rõhutõstepumbaga (PILT)

Kvaliteet

Permeaadi kvaliteet on sõltuv toorvee kvaliteedist. Kui toorvesi on normaalse kvaliteediga linnavesi, siis permeaadi el.juhtivus on ca 10 μS/cm. Seadmele ssab paigaldada lisa varustusena elektrijuhtivusemõõtja.

Tehnilised andmed Permo SourceTehnilised andmed RO-51
Tootlikkus, l / 24 h * 160-220Tootlikkus, (l/h)*160
Filtreerimiselemendid , tk5Vee saamine, (%) 40-80
Toorvee rõhk , bar2,5 – 6Soolade eemaldus, (%)>98
Toorvee elektrijuhtivus , μS/m < 150
Elektrijuhtivus, (μS/cm) <20
Toorvee temp., ºC 5 – 30
Permeaadimahuti, (L) 50
Toorvee max karedus, ºdH < 9
Elektriühendus, (v/Hz) 230/50
Toorvee raua sis., mg/l < 0,1
Elektrivõimsus, (kW) 1,3
Toorvee mangaani sis., mg/l < 0,05Elektri kulu, (kWh/m3) 3,4
Toorvee kloori sis., mg/l 0Sisendiühendus (Ø“)
½
Toorvee bakterid Alla lubatudKanalisatsiooniüh. (mm) 10
Mõõdud , H x W x D mm 440x240x402Mõõdud H x L x S mm350x560x750
Väljundiühendus (Ø“)
¾
Vee rõhk (min/max bar) 2 / 7
* toorvesi 20 ºC, 4 bar

RO-51 *Toorvesi vajab tihti eelfiltreerimist, et saavutada parim tulemus.Tootlikkus on arvutatud pehmendatud veega, rõhul 3,5 bar ja tempetratuuril 10°C±5%