Madala- ja keskrõhukatla kemikaalid

Aurukemikaalid kasutamiseks tavalistes ja toiduainetööstuste madala- ja keskrõhu aurukateldes.

Vees olevad soolad settivad ja kinnituvad aurukateldes veega kokkupuutuvatele pindadaele ja aurugeneraatorile. Totevees olev hapnik ja süsinikdioksiid, põhjsutavad katla korrosiooni.

  • Väheneb katla efektiivsus
  • Auru võimsus väheneb
  • Konensaaditorustik hakkab roostetama

 

AKVA aurukemikaalid

 

  • Takistavad tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni
  • Takistavad katlavees ja kondensaadis sisalduvate saasteainete sadestumist ja ladestumist soojusvahetuspindadele.
  • Hoiavad saasteained, näiteks silikaadid ning kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, lahustunud kujul. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.
  • Sisaldavad auru hulka lenduvaid koostisaineid, mis kaitsevad kogu kondensaadisüsteemi korrosiooni eest.

Akva Ekorr

Korrosioonitõrjevahend toiduainetööstuse madal- ja kesksurve aurukateldele.

 

Akva EL

Korrosioonitõrjevahend toiduainetööstuse madal- ja kesksurve aurukateldele.

 

Akva EOX

Korrosioonitõrjevahend toiduaine- ja piimatööstuse madal- ja kesksurve aurukateldele.

 

Akva 822

Takistab korrosiooni ja setete moodustumist madal- ja kesksurve aurukateldes.
Tootekirjeldus

AKVA E takistab korrosiooni ja setete moodustumist toiduainetööstuse madal- ja kesksurve
aurukateldes. Kemikaali lisamisel tuleb järgida tarnijapoolseid doseerimisjuhiseid. Kemikaal ei sobi kasutamiseks piimatööstuses.

Eelised

• Takistab tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni.
• Takistab katlavees ja kondensaadis sisalduvate saasteainete sadestumist ja ladestumist soojusvahetuspindadele.
• Hoiab saasteained, näiteks silikaadid ning kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, lahustunud kujul. Saasteained
saab eemaldada läbipesu abil.
• Sisaldab auru hulka lenduvaid koostisaineid, mis kaitsevad kogu kondensaadisüsteemi korrosiooni eest. Kõik AKVA E koostisained vastavad FDA klassifikatsiooni nõuetele.
• NSF sertifikaat / kategooria G6/147611.

Doseerimine

Tarnijapoolse eraldi juhendi järgi.

Analüüsimine

Tarnija laboris.

Füüsikalised omadused

• Olek – vedelik
• pH – u 10,6 (1% lahus)
• Erikaal (tihedus) – u 1,06 kg/dm³
• Ohuklass – söövitav

Pakend

32 ja 220 kg plasttaara.

Tootekirjeldus

AKVA EL takistab korrosiooni ja setete moodustumist toiduainetööstuse madal- ja kesksurve
aurukateldes. Kemikaali lisamisel tuleb järgida tarnijapoolseid doseerimisjuhiseid. Kemikaal ei sobi kasutamiseks piimatööstuses.

Eelised

• Takistab tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni.
• Takistab katlavees ja kondensaadis sisalduvate saasteainete sadestumist ja ladestumist soojusvahetuspindadele.
• Hoiab saasteained, näiteks silikaadid ning kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, lahustunud kujul. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.
• Sisaldab auru hulka lenduvaid koostisaineid, mis kaitsevad kogu kondensaadisüsteemi korrosiooni eest.
• Kõik AKVA EL-i koostisained vastavad FDA klassifikatsiooni nõuetele.
• NSF sertifikaat / kategooria G6/147612.

Doseerimine

Tarnijapoolse eraldi juhendi järgi.

Analüüsimine

Tarnija laboris.

Füüsikalised omadused

• Olek – vedelik
• pH – u 10,6 (1% lahus)
• Erikaal (tihedus) – u 1,05 kg/dm³
• Ohuklass – söövitav

Pakend

32 ja 220 kg plasttaara.

Tootekirjeldus

AKVA EOX takistab korrosiooni ja setete moodustumist toiduaine- ja piimatööstuse madal- ja kesksurve aurukateldes.

Eelised

• Seob tõhusalt hapnikku.
• Toimib redutseerijana soodustades tiheda magnetiidikihi moodustumist.
• Sisaldab polümeere, mis seovad nt vee jääkkaredust, rauda, silikaati ja orgaanilisi ühendeid.
• Hoiab saasteained, näiteks silikaadid ning kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, lahustunud kujul. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.
• Termiliselt väga vastupidav.
• Kõik koostisained vastavad FDA klassifikatsioonile.
• NSF sertifikaat / kategooria 147613.

Doseerimine

Tarnijapoolse eraldi juhendi järgi.

Analüüsimine

Tarnija laboris.

Füüsikalised omadused

• Olek – kollane nõrga lõhnaga vedelik
• pH – u 11,1 (1% lahus)
• Erikaal (tihedus) – u 1,08 kg/dm³
• Ohuklass – ärritav

Pakend

32 ja 220 kg plasttaara.

Tootekirjeldus

AKVA 822 takistab korrosiooni ja setete moodustumist madal- ja kesksurve aurukateldes.

Eelised

• Takistab tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni.
• Moodustab juba madalatel temperatuuridel soojusvahetuspindadele korrosiooni eest kaitsva magnetiidikihi.
• Takistab setete moodustumist soojusvahetuspindadele.
• Lahustab vähehaaval olemasolevaid setteid. Lahustumiskiirus sõltub katlasse lisatava kemikaali kogusest.
• Sisaldab lenduvat orgaanilist hapnikusidujat, mis toimib tõhusalt isegi madalatel temperatuuridel.
• Neutraliseerib süsinikdioksiidi ja annab hea kaitse ka kondensaaditorustikule.
• Muudab toitevee, katlavee ja kondensaadi aluseliseks.
• Sisaldab polümeere, mis seovad tõhusalt vee jääkkaredust, rauda, silikaate ja orgaanilisi ühendeid.
Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.
• Hoiab läbipesuvajaduse minimaalsena.

Doseerimine

Tarnijapoolse eraldi juhendi järgi.

Analüüsimine

Tarnija laboris.

Füüsikalised omadused

• Olek – kollakaspruun terava lõhnaga vedelik
• pH – u 10,3 (1% lahus)
• Erikaal (tihedus) – u 1,03 kg/dm³
• Ohuklass – ärritav

Pakend

32 ja 210 kg plasttaara.