Kaugkütte kemikaalid

Kemikaalid kaugküttevõrkudes ja süsteemides korrosiooni vältimiseks.

Kaugküttevõrkude ja torustike sisemne korrosioon on tingitud vee hapnikusisaldusest ja ebaõigest ph-st. Korrosioon omakorda mõjutab soojusvahetuse efektiivsust.
 
 
KK kaugküttekemikaalid
• Seovad tõhusalt süsteemi jõudnud hapniku ja neutraliseerivad süsinikdioksiidi
• Hoiavad vee pH väärtuse korrosioonikaitse seisukohast optimaalsel tasemel
• Moodustavad süsteemi soojusülekande pindadele korrosiooni eest kaitsva magnetkelme
• Seovad setet ja nii ei sadestu ega ladestu sete süsteemi soojusülekande pindadele.

KK-6060

Seob hapnikku ja takistab korrosiooni teket. Mõeldud kasutamiseks kaugküttesüsteemides, milles kasutatakse pehmendamata vett.

KK-6080

Seob hapnikku ja takistab korrosiooni teket. Mõeldud kasutamiseks kaugküttesüsteemides, milles kasutatakse pehmendatud või eeltöödeldud vett.

KK-6068 X

Seob hapnikku ja takistab korrosiooni teket. Kaitseb soojusvahetite pindu.