Inhibiitorid / korrosioonitõke

Küttesüsteemide, jahutussüsteemide ja veeringlussüsteemide korrisooni inhibiitorid.

 
 
Korrosioon ja sadestised segavad soojusvahetussüsteemide normaalset tööd ja vähendavad soojusvahetuse efektiivsust:

  • Süsteemi süsteemide juht- ja automaatikakomponente töö on häiritud kuna ajamid jäävad kinni ja andurid annavad valeinfot.
  • Süsteemides on tsirkulatioooniprobleemid
  • Torudesse sattuv hapnik kiirendab veelgi süsteenmi korrosiooni.

 

KK inhibiitorid

 

  • Moodustab süsteemi soojusvahetuspindadele püsiva passiivkelme, mis kaitseb korrosiooni eest.
  • Takistavad setete ladestumist soojusvahetuspindadele
  • Toime ei sõltu vee soolsusest, kvaliteedist, voolukiirust ega temperatuurist.
  • Toime on tagatud hapnikurikkas keskkonnas

KK-612korr

Korrosioonitõrjevahend kinnistele vee- ja soolalahusesüsteemidele.

 

KK-620

Korrosioonitõrjevahend kütte-, jahutus-, LTO- ja AHR-süsteemidele.

 

KK-639

Korrosioonitõrjevahend kütte- ja jahutussüsteemidele.

 

KK-655

Korrosioonitõrjevahend kinnistele jahutussüsteemidele.

KK-INHIMEG 100

Monoetüleenil põhinev kaitseainetega glükool jahutus-, kondenseerimis- ja LTO-süsteemidele.

Aminox 60

Aminox 60 sobib kõrgsurve aurukatelde toiteveesüsteemide jääkhapniku sidumiseks ja pindade passiveerimiseks.Tootekirjeldus

KK-612 takistab korrosiooni ja setete moodustumist kinnistes vee- ja soolalahusesüsteemides.

Eelised

• Moodustab süsteemi soojusvahetuspindadele püsiva passiivkelme, mis kaitseb korrosiooni eest.
• Hoiab veesaasteained lahustunud kujul, nii et need ei saa settida ega ladestuda süsteemi soojusvahetuspindadele.
• Toime ei sõltu vee soolsusest, kvaliteedist, voolukiirust ega temperatuurist.
• Toimib ka suure hapnikusisaldusega süsteemides ja polümetallsüsteemides.
• Toimib laias temperatuurivahemikus ja vahelduvatel voolukiirustel.

Doseerimine

Tarnijapoolse eraldi juhendi järgi.

Analüüsimine

Tarnija laboris.

Füüsikalised omadused

• Olek – kollakaspruun vedelik
• pH – u 9,7–10,3 (1% lahus)
• Erikaal (tihedus) – 1,03 kg/dm³
• Ohuklass – ärritav

Pakend

31 ja 215 kg plasttaara.

Tootekirjeldus

KK-620 takistab korrosiooni ja setete moodustumist kütte-, jahutus-, LTO- ja AHR-süsteemides.
Sobib ka jahutussüsteemides kasutatavate glükoolide korrosioonitõrjelisandiks.

Eelised

• Moodustab süsteemi soojusvahetuspindadele õhukese kelme, mis kaitseb korrosiooni eest.
• Hoiab veesaasteained lahustunud kujul, nii et need ei saa settida ega ladestuda süsteemi soojusvahetuspindadele.
• Hoiab süsteemi pH korrosioonitõrje seisukohast optimaalsel tasemel (toimib laias pH-vahemikus).
• Toimib erinevatel temperatuuridel ja voolukiirustel ka suure hapnikusisaldusega keskkonnas.
• Kemikaal on pikaealine, peaagu kulumatu: puudub vajadus igal aastal kemikaali lisada.
• VTT uuringuaruanne VTT-S-07403-07.

Doseerimine

Tarnijapoolse eraldi juhendi järgi.

Analüüsimine

Tarnija laboris.

Füüsikalised omadused

• Olek – kollakas lahus
• pH – u 10,3
• Erikaal (tihedus) – 1,06 kg/dm³
• Ohuklass – ärritav

Pakend

11, 33 ja 230 kg plasttaara.

Tootekirjeldus

KK-639 takistab korrosiooni ja setete moodustumist kütte- ja jahutussüsteemides. Kaitse põhineb fosfaatide, molübdaatide ja orgaaniliste korrosioonitõrjeainete koosmõjul.
Sobib ka jahutussüsteemides kasutatavate glükoolide korrosioonitõrjelisandiks.

Eelised

• Takistab tõhusalt terase korrosiooni.
• Passiveerib vaske ja vasesulameid (messing, pronks).
• Toimib laias temperatuurivahemikus (max +60 °C).

Doseerimine

Tarnijapoolse eraldi juhendi järgi.

Analüüsimine

Tarnija laboris.

Füüsikalised omadused

• Olek – läbipaistev värvusetu vesilahus
• pH – u 10,8 (1% lahus)
• Erikaal (tihedus) – 1,02 kg/dm3
• Ohuklass – ärritav

Pakend

11, 31 ja 215 kg plasttaara.

Tootekirjeldus

KK-655 on mitmekomponentne korrosioonitõrjevahend, mis takistab korrosiooni ja setete moodustumist kinnistes jahutussüsteemides.
KK-655 sobib kasutamiseks suurtes süsteemides, milles on veevahetust raske kontrolli all hoida. Seda saab kasutada ka koos eeltöödeldud lisaveega.

Eelised

• Vahend KK-655 sisaldab anoodseid ja katoodseid kaitseaineid, mis moodustavad süsteemi soojusvahetuspindadele korrosiooni eest kaitsva kelme.
• Takistab tõhusalt setete moodustumist.
• Eemaldab vanu setteid.
• Hoiab süsteemi pH korrosioonitõrje seisukohast optimaalsel tasemel.
• Toimib laias temperatuurivahemikus (pinnatemperatuurid 140…145 °C).

Doseerimine

Tarnijapoolse eraldi juhendi järgi.

Analüüsimine

Tarnija laboris.

Füüsikalised omadused

• Olek – läbipaistev kollakas lahus
• pH – u 11 (1% lahus)
• Erikaal (tihedus) – u 1,04 kg/dm³
• Ohuklass – söövitav

Pakend

32 ja 200 kg plasttaara

Tootekirjeldus

Monoetüleenil põhinev kaitseainetega glükool jahutus-, kondenseerimis- ja LTO-süsteemidele. Saadaval erinevates kontsentratsioonides vastavalt soovitavale külmakindlusele. KK-INHIMEG 100
kaitseaine – korrosiooni ja setete tõrjevahend KK-620 – ei sisalda mürgiseid nitriteid.

Eelised

Sisaldab efektiivset korrosioonitõrjevahendit, mis:
• Moodustab süsteemi soojusvahetuspindadele passiveeriva kelme, mis kaitseb korrosiooni eest. Passiveeriv kelme tekib ka hapnikurikkas keskkonnas ja suure soolsusega lahuses.
• Hoiab glükoolilahuse pH korrosioonitõrje seisukohast optimaalsel tasemel.
• Ei suurenda lahuse elektrijuhtivust.
• Kaitseaine aktiivne kogus on mõõdetav.
• Glükooli kaitseainesisalduse hoidmine parajana võimaldab vältida tarbetuid glükoolivahetusi.
• Kaitseaine soojusjuhtivus ja viskoossus on samad mis monoetüleenglükoolil.
• Kaitseaine omadused ei suurenda pumpade võimsustarvet.

Doseerimine

Mahuprotsentides vastavalt soovitavale külmakindlusele (monoetüleenglükoolisisaldus/temperatuuritabel).

Analüüsimine

KL-Lämpö laboris.

Pakend

• 33 ja 235 kg plasttaara
• 1100 kg IBC-mahuti

Koostis ja toime

Aminox 60 toimeaine on karbohüdrasiid (CHZ). See reageerib vees lahustunud hapnikuga ja soodustab
kaitsva oksiidikihi moodustumist katla metallpindadele.

Eelised

• Seob keemiliselt hapnikku ja takistab niiviisi punktkorrosiooni, mida hapnik põhjustab.
• Soodustab magnetiidi (Fe3O4) moodustumist.
• Vähene doseerimisvajadus.
• Vähendab süsteemis lahustuvate metalliioonide sisaldust.
• Moodustab hästi lihtsaid reaktsiooni- ja lagusaadusi.
• Töökaitse seisukohast peaaegu kahjutu.
• Sobib ventilatsiooniõhu niisutusaurule ja kohtadesse, kus aur puutub otseselt kokku toiduainete
pakkematerjalidega.
• Sobib suurepäraselt märgkonserveerimiseks ja võimaldab kiiret käivitamist.
• Sobib suurepäraselt magnetiidi tekitamiseks.
• Lihtne, fotomeetriline analüüs.

Füüsikalised omadused

• Olek – värvusetu vedelik
• Lõhn – peaaegu lõhnatu
• pH – 8,5 (100% lahus)
• Keemispunkt – > 100 °C
• Leekpunkt –
• Suhteline tihedus – u 1,02 g/cm³
• Lahustuvus vees – täielikult lahustuv