Veetöötluskemikaalid

Callefiks OÜ on soome ettevõtte KL-Lämpö OY poolt toodetud veetöötluskemikaalide maaletooja. Kemikaalid sobivad kasutamiseks hoonete tehnosüsteemides, tööstusettevõtete tootmisprotsessides ning samuti elektri- ja soojatootjate seadmetes ning kaugküttevõrkudes. Kemikaalide kasutamise eesmärk on korrosiooni ja ladestiste tekke vältimine tehnosüsteemides ning seeläbi energia- ja hoolduskulude vähendamine ning tehnosüsteemide korrasoleku tagamine.